Firma Zarządzająca Nieruchomością:


CREAM Property Advisors Sp. z o.o.
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
 +48 22 586 97 90
 info@cream-advisors.pl
 www.cream-advisors.pl

Leasing Manager:

Joanna Bieniek
 +48 513 067 349
 joanna.bieniek@cream-advisors.pl

Zarządca obiektu:

Małgorzata Frysny
 malgorzata.frysny@cream-advisors.pl
 +48 885 804 103

...

Dział marketingu:

Bogdan Jasiewicz
 bogdan.jasiewicz@cream-advisors.pl
 +48 724 188 899

Ochrona obiektu:

 +48 510 011 221

Jak do nas dojechać?